FRAKT AV CONTAINERE

Farlig gods merking av Intermodale containere

Vacuro – Genialt enkelt !!!

Med Vacuro´s patenterte holdere for faresedler går merking av containere med farlig gods lekende lett. Limfrie faresedler settes inn og tas ut av holderne i en håndvending.

Systemet gir derfor transportører:

  • Tidsbesparelse
  • Kostnadsbesparelse
  • Sikrere merking
  • Miljøgevinst

Hvorfor Vacuro?

Vacuro er satt sammen av to ord fra latin. Vacu, som betyr: "være tom", "være ledig", "være åpen". Vacu beskriver selve merkeholderen - merkeholderne har ledig plass for å sette inn faresedler. Curo, som betyr: "gli lett", "ta seg av", "sørge for å finne". Curo beskriver funksjonen til merkeholderen - merkeholderne sørger for at faresedler glir svært enkelt inn og ut av holderen.