Om Vacuro

Vacuro markedsfører og selger egenutviklede og patenterte holdere for faresedler og transportdokumenter.

Holderne sørger for sikker, svært rask og kostnadseffektiv merking av containere som inneholder farlig gods. Produktene er patentert og designbeskyttet på verdensbasis.

Våre kunder er alle transportører som transporterer farlig gods på vei, jernbane og på sjøen, samt alle containerprodusenter. Våre største kunder og samarbeidspartnere nasjonalt gjennom flere år er DB Schenker AS, Posten AS og Bring AS.

Bakgrunn

Bakgrunnen for utviklingen av det nye konseptet for merking av farlig gods, var som ved mange andre nye oppfinnelser, – behovet for å effektivisere og spare penger. Systemet bidrar i tillegg til å ivareta transportørenes ansvar for å oppfylle lovpålagte sikkerhetsbestemmelser under transport av farlig gods. Dette gjennom en forenkling av jobben med å merke containere eller andre transportenheter.

Vacuro´s holdere er testet ut gjennom 7-8 år hos blant annet DB Schenker i Norge. Erfaringene så langt er svært positive og DB Schenker, Posten og Bring utstyrer i dag alt sitt nye materiell / containere med Vacuro holdere.